Služby

Sledovanie ožiarenia pacientov - DQC


Viete, že podľa Nariadenia vlády 340/2006 Z.z. je prevádzkovateľ povinný:

  • sledovať veľkosť ožiarenia pacientov
  • viesť záznamy o dávkach pacientov
  • 1x ročne predkladať písomné záznamy ÚVZ SR

Koho tým poveríte ?
Čo sa to má vlastne sledovať ?
Kde nájdete podklady ?
Ako vypočítate veľkosť ožiarenia ?

Ponúkame Vám riešenie za zlomok ceny. Všetku agendu zabezpečíme za Vás.
Ponúkame Vám automatizovaný systém DQC (Dose Quality Control) určený pre digitálne i konvenčné modality.