Objednávka na odbornú prípravu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - radiačná ochrana