Pozvánka na odbornú prípravu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - radiačná ochrana

v zmysle zákona NR SR č. 87/2018 Z.z., “o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.

Názov: Aktualizačná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z.
Zameranie:

1. pracovníci riadiaci práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - stomatologické rtg prístroje

2. odborní zástupcovia - stomatologické rtg prístroje

Termín: 17.11.2020
Rozsah:8 hod.
Registrácia: o 9:00 hod / registrácia od 8:30 hod/
Miesto konania: Krakovany
Poplatok: 115 EUR/osoba. Platba bankovým prevodom. Zálohová faktúra Vám bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške. V cene je zahrnuté DPH, študijné materiály, občerstvenie
Prednášajúci: schválení Úradom verejného zdravotníctva SR
Ubytovanie:

Každý účastník školenia si zabezpečuje ubytovanie individuálne. Možnosť ubytovania priamo v mieste konania školenia.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Šalátová
0905 36 99 44
salatova@uro.sk
Prihlásiť sa na školenie

V prípade záujmu sa môžte zaregistrovať na web stránke www. uro.sk , kde treba vypísať registračný formulár a odposlať, pri nedostatočnom záujme si Ústav radiačnej ochrany, s.r.o vyhradzuje zmenu termínu konania odbornej prípravy a bude Vás o tom vopred informovať.

V prípade nedostatočného záujmu a zhoršenia situácie ohľadom COVID-19 si Ústav radiačnej ochrany, s.r.o vyhradzuje zmenu termínu konania odbornej prípravy a bude Vás o tom vopred informovať.


Prístup na školenie:

Krakovany sa nachádzajú asi 5 km západne od mesta Piešťany.