V krátkosti o nás

História spoločnosti siaha do roku 1991, kedy začala svoju činnosť pod názvom MEDICONTROL a v roku 2005 bola transformovaná na spoločnosť Ústav radiačnej ochrany s.r.o..

Svojou činnosťou prispieva ku kvalite poskytovaných zdravotníckych výkonov, k zníženiu radiačnej záťaže pacientov a k ochrane zdravia pracovníkov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Na vykonávanie činnosti má spoločnosť platné povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Organizujeme školenia zamerané na odbornú prípravu v radiačnej ochrane.