Služby

Sledovanie ožiarenia pacientov - DQC


Viete, že podľa Zákona č.87/2018 Z.z. O radiačnej ochrane, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri diagnostike a terapii povinný:

  • sledovať ožiarenie pacientov a diagnostické referenčné úrovne
  • zaznamenávať veľkosť ožiarenia pacientov
  • na požiadanie poskytnúť tieto údaje Úradu verejného zdravotníctva SR

Koho tým poveríte ?
Čo sa to má vlastne sledovať ?
Kde nájdete podklady ?
Ako vypočítate veľkosť ožiarenia ?

Ponúkame Vám riešenie za zlomok ceny. Všetku agendu zabezpečíme za Vás.
Ponúkame Vám automatizovaný systém DQC (Dose Quality Control) určený pre digitálne i konvenčné modality.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.