Trenčín - sídlo spoločnosti

Korešpondenčná adresa

DQCmonitor Hot-line

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ing. Michal Lacko
Staničná 1062/24 Továrenská 22 +421 917 536 846
911 05 Trenčín 911 05 Trenčín lacko@uro.sk
Tel: +421 905 840 840 www.dqcmonitor.eu
e-mail: uro@uro.sk


Banská Bystrica - pobočka

Pieštany - pobočka

Košice - pobočka

Rudlovská 53 Vajanského 58 MEI Business Center, Letná 45
974 01 Banská Bystrica 921 01 Piešťany 040 01 Košice
e-mail: sugarova@uro.sk e-mail: orvisky@uro.sk e-mail: mraz@uro.sk

RNDr. Vladimíra Šugarová 0918 850 121 Ing. Orviský Peter: 0905 860 860 Mráz Marián: 0905 235 333
Ing. Horváth Ladislav: 0905 904 486 Štefanka Jozef: 0905 958 154 Bc. Miňo Filip: 0915 906 821
Berlanský Roman: 0917 536 847
Bc. Jakub Hudec 0908 840 860