Legislatíva

Prehľad platnej legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením: