Školenia

Vyberte si z ponuky pripravovaných školení:

Aktualizačná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Zameranie: Stomatológovia
Termín:17.11.2020
Miesto konania:Krakovany
Rozsah:8 hod.


Odborná príprava v radiačnej ochrane

Odborná príprava v radiačnej ochrane je v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.