Školenia

Vyberte si z ponuky pripravovaných školení:

Aktualizačná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Zameranie: Stomatológovia
Termín:01.9.2020
Miesto konania:Demänovská Dolina, Kongres hotel Chopok
Rozsah:8 hod.

Základná odborná príprava

Zameranie: Rádiodiagnostika
Termín:07. - 08.9.2020
Miesto konania:Demänovská Dolina, Kongres hotel Chopok
Rozsah:16 hod.

Aktualizačná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Zameranie: Stomatológovia
Termín:11.9.2020
Miesto konania:Krakovany
Rozsah:8 hod.


Odborná príprava v radiačnej ochrane

Odborná príprava v radiačnej ochrane je v súlade s platnou legislatívou podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.