Trenčín - Head office

Address for correspondence

DQCmonitor Hot-line

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ing. Michal Lacko
Staničná 1062/24 Továrenská 22 +421 917 536 846
911 05 Trenčín 911 05 Trenčín lacko@uro.sk
Tel: +421 905 840 840 www.dqcmonitor.eu
e-mail: uro@uro.sk


Banská Bystrica

Pieštany

Košice

Rudlovská 53 Vajanského 58 MEI Business Center, Letná 45
974 01 Banská Bystrica 921 01 Piešťany 040 01 Košice
e-mail: sugarova@uro.sk e-mail: orvisky@uro.sk e-mail: mraz@uro.sk

RNDr. Vladimíra Šugarová 0918 850 121 Ing. Peter Orviský: 0905 860 860 Marián Mráz: 0905 235 333
Ing. Ladislav Horváth: 0905 904 486 Jozef Štefanka: 0905 958 154 Bc. Filip Miňo: 0915 906 821
Mgr. Dušan Kamas Phd. 0905 870 870 Roman Berlanský: 0917 536 847 Ing. Viktória Plavuchová 0918 919 655
Mgr. Erik Vanko 0918 711 875 Bc. Jakub Hudec 0908 840 860