Trenčín - Head office

Address for correspondence

DQCmonitor Hot-line

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Ing. Michal Lacko
Staničná 1062/24 Továrenská 22 +421 917 536 846
911 05 Trenčín 911 05 Trenčín lacko@uro.sk
Tel: +421 905 840 840 www.dqcmonitor.eu
e-mail: uro@uro.sk


Žarnovica

Pieštany

Košice

Bystrická 101 Vajanského 58 MEI Business Center, Letná 45
966 81 Žarnovica 921 01 Piešťany 040 01 Košice
e-mail: sugarova@uro.sk e-mail: orvisky@uro.sk e-mail: mraz@uro.sk

RNDr. Vladimíra Šugarová 0918 850 121 Ing. Peter Orviský 0905 860 860 Marián Mráz 0905 235 333
Mgr. Andrej Babič, PhD. 0907 850 850 Jozef Štefanka 0905 958 154 Bc. Filip Miňo 0915 906 821
Mgr. Dušan Kamas PhD. 0905 870 870 Roman Berlanský 0917 536 847 Ing. Viktória Plavuchová 0918 919 655
Mgr. Erik Vanko 0918 711 875 Bc. Jakub Hudec 0908 840 860