Training courses

Choose from upcoming training courses:

Aktualizačná - odborná príprava v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Bearing: Stomatológia
Deadline:10.5.2024
Place of training:Krakovany pri Piešťanoch
Range:8 hod.

Odborná príprava v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z.z.

Bearing: Rádiodiagnostika
Deadline:20. - 21.5.2024
Place of training:Demänovská Dolina, Kongres hotel Chopok
Range:16 hod.


Training in radiation protection

Training in radiation protection is in accordance with the valid legislation under Act no. 87/2018 Z.z. on radiation protection and amendment; and Amendments to some acts.