Radón

Radón je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká postupnou premenou rádia obsiahnutého v zemskej kôre na radón a dalšie produkty.

Tisícky ľudí, ktorí na Slovensku žijú v oblastiach s vysokým radónovým rizikom ani netušia, aké smrteľné nebezpečie pre nich môže predstavovať.

Nevedia, že práve radón je zákerným tichým vrahom z podzemia, ktorý má viac ako 50 %- ný podiel na ožiarení našej populácie zo všetkých umekých aj prírodných zdrojov rádioaktivity u nás.

Radón putuje z podzemia nahor a prasklinami v podlahách, dlažbách, netesnými šachtami či inak preniká zo zeme aj do uzatvorených pobytových priestorov, do mnohých našich domovov a pracovísk. Plynný radón sa uvoľňuje do ovzdušia a mení sa na produkty radónu, ktoré sa vo vzduchu vyskytujú ako voľné ióny. Po jeho usadení v dýchacích cestách pri svojom rozpade priamo ožiaruje naše kmeňové bunky. Časť buniek odumiera, časť - najmä pri dlhodobom pôsobení - mutuje na rakovinové.

Nezanedbajme tento najrizikovejší faktor len preto, že ho nevidíme a necítime.