Pozvánka na odbornú prípravu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - radiačná ochrana

v zmysle zákona NR SR č. 87/2018 Z.z., “o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.

Názov: Odborná príprava radiačná ochrana
Zameranie:

1. pracovníci riadiaci práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - priemysel

2. odborní zástupcovia - priemysel

Termín: 14.06.2021 - 15.06.2021
Rozsah:16 hod.
Registrácia: začiatok o 9:00 hod. (registrácia od 8:30 hod.)
Miesto konania: Demänovská Dolina, Kongres hotel Chopok
Poplatok: platba bankovým prevodom. Zálohová faktúra Vám bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške. V cene je zahrnuté DPH, študijné materiály,obedy, coffee break
Prednášajúci: Lektori schválení Úradom Verejného Zdravotníctva SR.
Program:

Ubytovanie:

Každý účastník školenia si zabezpečuje ubytovanie individuálne. Možnosť ubytovania priamo v mieste konania školenia.

Kongresový Hotel Chopok **** www.hotelchopok.sk
Demänovská Dolina 20 044/55914878, 0904718047
031 01 Liptovský Mikuláš rezervacie@hotelchopok.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Šalátová MPH

Registrácia je ukončená.

V prípade záujmu sa môžte zaregistrovať na web stránke www. uro.sk , kde treba vypísať registračný formulár a odposlať, pri nedostatočnom záujme si Ústav radiačnej ochrany, s.r.o vyhradzuje zmenu termínu konania odbornej prípravy a bude Vás o tom vopred informovať.

V prípade nedostatočného záujmu a zhoršenia situácie ohľadom COVID-19 si Ústav radiačnej ochrany, s.r.o vyhradzuje zmenu termínu konania odbornej prípravy a bude Vás o tom vopred informovať.


Prístup na školenie: