Služby

Rádiobiologické laboratórium

Rádiobiologické laboratórium sa zaoberá molekulárno-genetickou analýzou biologického poškodenia organizmu pacientov a pracovníkov.