Expert na radiačnú ochranu


Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Expert na radiačnú ochranu je osoba s odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie poradenstva zameraného na zabezpečenie radiačnej ochrany.

  Spoločnosť Ústav radiačnej ochrany s.r.o. je oprávnená konať ako expert na radiačnú ochranu v oblasti lekárskeho ožiarenia, v súlade so Zákomom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane.

  Spoločnosť Ústav radiačnej ochrany s.r.o. spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje pre nich stanovenie veľkosti dávky v plode pre tehotné ženy, ktoré sa podrobili lekárskemu ožiareniu v čase, keď o svojej tehotnosti nevedeli.