Produkty

Meracie prístroje


RaySafe 452 Radiation Survey Meter

RaySafe 452 je výkonný prístroj na meranie ionizujúcho žiarenia (ɑ, β, Ɣ, rtg ) v širokom spektre aplikácií , vrátane detekcie izotopov v nukleárnej medicíne a priemysle, merania rozptýleného röntgenového žiarenia v rádiodiagnostike (mamografia, CT a pod.) a radiačnej onkológii ( lineárne urýchľovače).
Stiahnite si RaySafe 452 špecifikáciu >>>

RaySafe X2

RaySafe X2 je systém pre meranie a analýzu expozičných parametrov rtg prístrojov, včítane grafického zobrazenia priebehu kV a dávky priamo na displeji R2, bez použitia PC.


Unfors ThinX RAD

Unfors ThinX RAD, je malý a ľahko ovládateľný merací prístroj optimalizovaný na meranie základných parametrov.
Unfors ThinX RAD meria nasledovné parametre :
dávku | kVP | expozičný čas | dávkový príkon | HVL

ThinX Rad stačí nasmerovať do röntgenového zväzku a následne previesť expozíciu. Na displeji sa automaticky zobrazia namerané hodnoty parametrov.


RaySafe i3

RaySafe i3 je aktívny WIFI dozimetrický systém, ktorý poskytuje prehľad o veľkosti ožiarenia v reálnom čase a taktiež umožňuje spätnú kontrolu dávky v sledovanom období.

RaySafe i3 umožňuje používateľovi okamžite zmeniť svoje správanie v radiačnom poli tak, aby sa minimalizovala dávka ožiarenia.

Stiahnite si RaySafe i3 >>>

Táto webstránka používa súbory cookies

Webstránka www.uro.sk používa súbory cookies výhradne len na prispôsobenie obsahu a funkčnosti stránky (Nevyhnutne potrebné súbory).

Súbory cookies nie sú využívané na reklamu, poskytovanie funkcií sociálnym médiám, na analýzu návštevnosti a nie sú zdieľané s tretími stranami.

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Súhlasím