Produkty

Testovacie fantómy45 x 102 x 108 mm

RMI-156

Akreditačný fantóm model RMI - 156 obsahuje :
- napodobeniny tkaninových vlákien
- mikrokalcifikáty
- tumorózne másy

Fantóm slúži pri hodnotení kvality mamografických snímok na stanovenie rozlišovacej schopnosti a stanovenie minimálneho rozlíšenia pri vysokom kontraste obrazu.


240 x 162 x 20 mm

CDMAM

Akreditačný fantóm model CDMAM obsahuje zlaté disky o rôznych hrúbkach a veľkostiach.

Hrúbka: 0,03 ... 2,0 μm (16 exponenciálnych krokov)
Priemer: 0,06 ... 2,0 mm (16 exponenciálnych krokov)

Fantóm slúži pri hodnotení kvality mamografických snímkov, na stanovenie rozlíšenia pri nízkom a vysokom kontraste.


240 x 180 x 40 mm

NORMI PAS

Akreditačný fantóm model NormiPAS slúži na vyhodnocovanie kvality zobrazovania.
Popisuje :
- vysoko kontrastné rozlíšenie
- nízko kontrastné rozlíšenie
- kontrola dynamického rozsahu
- kontrola homogenity obrazového receptoru


300 x 300 x 10 mm

DIGI 13

Akreditačný fantóm model DIGI13 slúži na vyhodnocovanie kvality zobrazovania pre skiagrafické vyšetrenia.
Popisuje :
- vysoko kontrastné rozlíšenie
- nízko kontrastné rozlíšenie
- kontrolu dynamického rozsahu
- kontrolu homogenity obrazového receptoru
- kontrolu svetelného a radiačného poľa
- kontrolu priestorovej rozlíšovacej schopnosti


200 x 200 20 mm

PRIMUS

Akreditačný fantóm model PRIMUS slúži na vyhodnocovanie kvality zobrazovania pre skiaskopické vyšetrenia.
Popisuje :
- vysoko kontrastné rozlíšenie
- nízko kontrastné rozlíšenie
- kontrola dynamického rozsahu
- kontrola homogenity obrazového receptoru
- kontrola svetelného a radiačného poľa
- priestorové rozlíšenie


240 x 180 x 45 mm

Pro-EURO

Akreditačný fantóm model Pro-Euro slúži na vyhodnocovanie kvality zobrazovania pre mamografické vyšetrenia.
Popisuje :
- vysoko kontrastné rozlíšenie
- nízko kontrastné rozlíšenie
- kontrola dynamického rozsahu
- kontrola homogenity obrazového receptoru
- kontrola svetelného a radiačného poľa
- priestorové rozlíšenie