Súhlas so spracovaním osobných údajov


Meno a priezvisko:
 
Trvalý pobyt:
 
Rodné číslo:
 
Email:
 
Mobilný telefón: (napr. 421917536846)
 
RTG pracovisko, kde bolo vyšetrenie vykonané:
 
Dátum rtg vyšetrenia:
 
Zákonný zástupca: Vyplňte v prípade, že ide o pacienta do 18 rokov.
 

 Spoločnosťou Ústav radiačnej ochrany s.r.o. som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je Zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, §44 c, ods.2 ( Osobitná ochrana tehotnej ženy a dojčiacej matky pri lekárskom ožiarení ).


 Vyplnením osobných údajov v tomto formulári udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v  zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov (na tomto linku), ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/. Bližšie informácie o spracovaných osobných údajov nájdete na našej webstránke www.uro.sk.


UDELIŤ SÚHLAS

Táto webstránka používa súbory cookies

Webstránka www.uro.sk používa súbory cookies výhradne len na prispôsobenie obsahu a funkčnosti stránky (Nevyhnutne potrebné súbory).

Súbory cookies nie sú využívané na reklamu, poskytovanie funkcií sociálnym médiám, na analýzu návštevnosti a nie sú zdieľané s tretími stranami.

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Súhlasím